LIÊN HỆ

- Địa chỉ: Nhà A13, Trường CĐXD công trình đô thị (xã Yên Thường, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội)

- Điện thoại: 84 4 3672 0667  -  84  0913036667

- Email: tuanlongks@gmail.com hoặc  vgc@cuwc.edu.vn

Ngày đăng: 27/07/2016
TRƯỜNG CAO ĐẲNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ - CDT0128
Địa chỉ: Yên Thường, Gia Lâm, Hà Nội
Điện thoại: Phòng Tổ chức - Hành chính (024).3652.0944 ; Phòng Đào tạo (024).3.8780401
Tư vấn tuyển sinh: (024).3.877.0034
Fax: (024).3.827.1305
Copyright 2016 © cuwc.edu.vn