LIÊN HỆ CÔNG TÁC

 

 

 

Trung tâm Đào tạo ngành Nước và Môi trường (CNEE)

Địa chỉ: Trường Cao đẳng Xây dựng Công trình đô thị

Yên Thường, Gia Lâm, Hà Nội

ĐT (84-4) 3 878 0619 * Fax (84-4) 3 827 1305

E-mail: cneehanoi@gmail.com * Website: www.cuwc.edu.vn / www.cnee.edu.vn

 

 

 

 

Ngày đăng: 27/07/2016
TRƯỜNG CAO ĐẲNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ - CDT0128
Địa chỉ: Yên Thường, Gia Lâm, Hà Nội
Điện thoại: Phòng Tổ chức - Hành chính (024).3652.0944 ; Phòng Đào tạo (024).3.8780401
Tư vấn tuyển sinh: (024).3.877.0034
Fax: (024).3.827.1305
Copyright 2016 © cuwc.edu.vn