THÔNG BÁO VỀ VIỆC THAY ĐỔI LỊCH THI HỌC KỲ II NĂM HỌC 2018 - 2109 ( HỆ SONG HÀNH)

Ngày đăng: 09/04/2019
Thông tin liên quan
Lịch thi học kỳ II, năm học 2018-2019 (Khối song hành)
Thông báo lịch thi lại tốt nghiệp lớp TCN - K35
Kế hoạch ôn và thi tốt nghiệp lớp TC Plan 2 - K35
Danh sách sinh viên đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp lớp TC plan 2- K 35
TRƯỜNG CAO ĐẲNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ - CDT0128
Địa chỉ: Yên Thường, Gia Lâm, Hà Nội
Điện thoại: Phòng Tổ chức - Hành chính (024).3652.0944 ; Phòng Đào tạo (024).3.8780401
Tư vấn tuyển sinh: (024).3.877.0034
Fax: (024).3.827.1305
Copyright 2016 © cuwc.edu.vn